Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Κέντρο ΕνΣυναίσθηση - κέντρο Αυτισμού, Ειδικών Θεραπειών, Σπάρτη


Το καλοκαίρι τελειώνει και το έργο μας συνεχίζεται...

Στο κέντρο ΕνΣυναίσθηση, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας - εργοθεραπείας - ειδικής διαπαιδαγώγησης - μουσικοθεραπείας, σε παιδιά και εφήβους με αναπτυξιακές διαταραχές.

Όλα τα προγράμματά μας βασίζονται στην Ανάπτυξη Καίριων Δεξιοτήτων (PRT), με εντυπωσιακά αποτελέσματα στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές και ειδικότερα στον Αυτισμό.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Πρώιμη παρέμβαση
  • Ατομικά προγράμματα
  • Ομαδικά προγράμματα
  • Εκπαίδευση γονιών στο σπίτι
  • Εξωτερικά προγράμματα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο γονιός έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις συνεδρίες καθώς παρευρίσκεται κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και ταυτόχρονα εκπαιδεύεται.

Εξασκούμε τα παιδιά μας να εκτελούν ανάλογα το ηλικιακό και αναπτυξιακό τους επίπεδο μονές ή διπλές εντολές ή με ένα αντικείμενο ή σε αλληλουχία.
Για τους γονείς ωστόσο προτείνουμε μια μονή εντολή (με μια σύντομη οδηγία) εφ' άπαξ.."Αγαπήστε χωρίς όρια τα παιδιά σας"..

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6949919511
Υπεύθυνη προγράμματος : Κυριακίδου Ελπίδα, εργοθεραπεύτρια
Διεύθυνση : 118 αρ. 37, Σπάρτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου